Acte Necesare si Legislatie

Acte Necesare pentru alcatuirea dosarului de executare.
Acte Necesare pentru comunicarea unei notificari printr-un agent procedural din cadrul biroului nostru sau prin posta.

Legislatie:
- Legea nr. 188 din 01/11/2000;
- Legea nr. 360 din 10/07/2001;
- Legea nr. 247/2005 ;
- Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti;
- Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti
mai multe detalii

Servicii

- Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
- Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
- Comunicarea actelor de procedura
- Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
- Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
mai multe detalii

Onorarii si taxe

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit si trebuie avansate de catre creditor sau de catre cel care solicita indeplinirea unui act de executare silita.
Art. 371 indice 7 C. pr. Civ: “partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop.” Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu, cheltuielile se avanseaza de catre creditor.
mai multe detalii