Acte Necesare si Legislatie

Acte Necesare 

Pentru alcatuirea dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:

  1. cererea de executare silita (cerere_de_executare);
  2. titlul executoriu în original;
  3. taxa de timbru;
  4. timbru judiciar.

Pentru comunicarea unei notificari printr-un agent procedural din cadrul biroului nostru sau prin posta, notificatorul trebuie sa depuna urmatoarele:

  1. notificarea în 3 exemplare (cerere_notificare);
  2. taxa de timbru;
  3. timbru judiciar

Legislatie in vigoare

Legi:
Legea nr. 188 din 01/11/2000 referitoare la executorii judecatoresti
Legea nr. 188 din 01/11/2000 referitoare la executorii judecatoresti (Republicata MO Partea I Nr. 738/20.X.2011)
Legea nr. 360 din 10/07/2001 referitoare la aprobarea OUG 18/200 1 pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti
Text extras din: Legea nr. 247/2005 referitoare la reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente – TITLUL XIII – Accelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare

Regulament:
Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

Ordonanta de urgenta:
Ordonanta de urgenta nr. 190 din 21.11.2005 referitoare la realizarea unor masuri necesare in procesul de integrare europeană

Statut:
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti