ee_ejudec

1. Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel mai târziu până la data si ora stabilite in publicatia de vanzare, a consemnat cu titlu de cautiune la banca si in contul specificat, la dispoziţia lichidatorului, suma solicitata. De asemenea participantii trebuie sa achizitioneze caietul de sarcini, de la lichidator si sa achite taxa de participare, asa cum apar ele in publicatia de vanzare. In cazul necastigarii licitatiei, cautiunea depusa se restituie, la cerere.

2. publicatiile de vanzare pot contine informatii legate de repetarea licitatiei, in cazul neadjudecarii la prezentul termen. In aceste cazuri publicatia de vanzare nu se reinnoieste, iar reluarea licitatiei ei se face in zilele si la orele anuntate.

3. intentia de participare la licitatie se anunta lichidatorului, in scris, cu 2 – 5 zile inainte de tinerea licitatiei

4. taxa de participare la licitatie:
– cuantumul ei se stabileste de catre lichidator
– de principiu nu se restituie

5. garantia de participare la licitatie
– se stabileste ca procent din valoarea bunului sau suma fixa
– se restituie participantilor neadjudecatari (care nu au castigat licitatia)
– nu se restituie participantului care a adjudecat bunul; in acest caz, garantia este avans din valoarea bunului

6. caietul de sarcini
– cuantumul lui se stabileste de catre lichidator si contine toate informatiile legate de bunurile care se scot la licitatie
– nu se restituie