Lege nr. 360 din 10/07/2001

Lege nr. 360 din 10/07/2001
aprobarea O.U.G. 18/2001 pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 382 din 12/07/2001)
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic.

Se aproba O.U.G. 18/1 februarie 2001 pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in M.Of. 64/6 februarie 2001