Onorarii si taxe

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit si trebuie avansate de catre creditor sau de catre cel care solicita indeplinirea unui act de executare silita.

Art. 371 indice 7 C. pr. Civ vs. Art. 669 NCPC : “partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop.” Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu, cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

Onorariul se stabileste in conformitate cu Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2550/2006 Publicat in Monitorul Oficial in 14/11/2006, Partea I nr. 936 din 20/11/2006, modificat prin Ordinul Ministrului Jutitiei nr. 2561/2012 Publicat in Monitorul Oficial in 30/07/2012, Partea I nr. 569 din 10/08/2012, privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti.

Taxe de timbru aferente punerii in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii, sunt in cuantum de 10 RON per titlu, si respectiv instantei competente teritorial sa incuvinteze executarea silita in formele solicitate de catre creditor, plus doua timbre judiciare de 0,15 RON/buc per titlu executor.

ANEXA – onorarii minimale si maximale ce pot fi consultate conform documentului.

Cheltuieli de executare Art 371 indice 7 CPC vs. Art 669 NCPC, Art. 39 alin. 4 si 5 din Legea nr. 188/2000, si Anexa 1 la Statutul UNEJ si al profesiei de executor judecatoresc 03/09/2010.