Servicii

 •  Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 •  Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 •  Comunicarea actelor de procedura
 •  Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 •  Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 •  Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 •  Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
 •  Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 •  Executari directe:
  • Evacuari 
  • Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
 •  Executari indirecte:
  • Urmarirea mobiliara a creantelor 
  • Urmarirea imobiliara a creantelor
  • Popriri
 •  Constatarea unor situatii de fapt (art. 239 vs. art. 364 din Codul de procedura civila vs. NCPC)
 •  Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
 •  Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta executorului judecatoresc